De 3 gilder i Fredericia har et nært samarbejde via Fællesrådet, som består af de 3 Gildemestre og en sekretær. Fællesrådet er bl.a. ansvarlig for gildernes fælles medlemsblad ”Broen” (udkommer 10 gange årligt), det humanitære udvalgs arbejde med de demente, spejdersamarbejdet, hjemmesiden samt forskellige fællesarrangementer.