2. Sct. Georgs Gilde

Den 28 marts 1946 vedtog det daværende Handels- og Erhvervslaug at stifte 2. Sct. Georgs Gilde i Fredericia, som et mandsgilde med 1. Sct. Georgs Gilde som modergilde.

Den officielle fødselsdag blev fastsat til den 16. maj 1946.

Vi er tidligere spejdere eller personer, som har eller har haft tilknytning til spejder- eller gilde- bevægelsen.

Gildebrødrene kommer fra forskellige samfundsgrene og med vidt forskellige erhverv. Ligeledes har gildebrødrene forskellige religiøse og politiske opfattelser, men vi har det til fælles: “At vi respekterer andres meninger, og at vi vil være med til, at styrke et fællesskab til gavn for andre.”

Det var netop Lord Baden Powell’s grundtanke i spejderarbejdet, hvor de små patruljer får fælles udfordringer, der kun kan lykkes, når alle hjælper hinanden.

I lighed med spejdernes patruljer har vi grupper og udvalg.

Gruppearbejdet i gildet og udvalgsarbejdet på tværs af gilderne er et bærende element i vort virke. I grupperne drøfter og løser man de opgaver, der har med gildearbejdet at gøre, men herudover kan aktiviteterne være meget forskellige. For eksempel virksomhedsbesøg, familieskovtur, eller gildemøder med et aktuelt foredrag, og/eller blot kammeratligt samvær.

2. Gilde afholder normalt sine møder og gildehaller i Den Reformerte Gamle Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia.

Vore hustruer er ofte velkomne, og deltager gerne.

Gruppe- og udvalgsmøder afholdes normalt på skift i private hjem.