1. Sct. Georgs Gilde

 

1. Gilde blev stiftet den 8. februar 1935 som det første gilde i Fredericia og er derfor modergilde for 2. Gilde og 3. Gilde.

De 3 gilder i Fredericia samarbejder via Fællesrådet, som bl.a. er ansvarlig for gildernes fælles medlemsblad ”Broen” samt forskellige fællesarrangementer.

I 1. Gilde er vi godt 30 gildebrødre (medlemmer) – i skrivende stund november 2022 39 gildebrødre. Vi er et blandet gilde med både mænd og kvinder. Når man optages i gildet starter man som svend og kan fortsætte som væbner og slutte med at blive ridder.

Vores ledelse består 2022 af:

Gildemester (formand) Solveig Garsdal
Fynsgade 7, st.
7000 Fredericia
4158 7247 / solveig@joyzer.dk

Gildekansler (sekretær) Peter Kümmel-Nielsen
Plantagevej 53, Snoghøj
7000 Fredericia
2031 2054 / peterkn@post8.tele.dk

Gildeskatmester (kasserer) Jens Pogager Jensen
Godthåbsvej 16
7000 Fredericia
2942 1866 / jenspogager@jensen.mail.dk

 

Vi holder gildehal (medlemsmøde) ca. 4 gange om året i Trinitatis Sognegård. I sommerperioden er der ofte et par udendørs arrangementer i form af en ø-tur/udflugt. Fra de senere år kan bl.a. nævnes tur til Strynø, Lyø, Hjarnø, Årø og Langeland, Frøbjerg Festspil samt en udendørs friluftsgildehal, som vi altid holder i Kridthuset ved Føns. Derudover kan der i løbet af året blive arrangeret virksomhedsbesøg, foredrag, underholdning o.lign.

Det primære samvær foregår i grupperne, som sammensættes af ledelsen for 2 år ad gangen. Vi har i 1. Gilde 4 grupper, og de mødes ca. 1 gang om måneden på skift hos de enkelte gruppemedlemmer. Grupperne har på skift ansvaret for at arrangere gildehaller (medlemsmøder) samt arrangementer for hele gildet.

Hvert 2. år afholder vi en weekendtur. F.eks. Kongsdal Åben Have/Bogense, Spejdercenter Tydal i Sydslesvig samt Egernførde/Gammelby i Sydslesvig. Disse ture foregår under afslappede former, hvor det er muligt at deltage med hele sin familie. De år, hvor der ikke er weekendtur, har vi ofte i stedet en sommerudflugt.

Vi har i 1. Gilde en gavekonto, som vi skaffer midler til ved bl.a. uddeling af flyers og som hjælpere til større sportsarrangementer. Pengene fra gavekontoen bruger vi til bl.a. donationer til f.eks. spejdere, spejdergrupper og spejderhytter.

Sammen med de 2 andre gilder deltager vi i humanitært arbejde – både direkte eller i form af økonomisk støtte. I øjeblikket er vi involveret i aktiviteter for demente og deres pårørende samt Kræftens Bekæmpelses Stafet For Livet.

Sammen med Trinitatis Kirke arrangerer vi hvert år i slutningen af november uddeling af fredslys. Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder.

Som det fremgår, er vi meget aktive, og vi synes selv, vi er uformelle med et godt kammeratskab, og så hygger vi os og har det sjovt sammen.

Hvis du – efter at have læst ovennævnte – synes, det kunne være noget for dig at blive gildebror, så skal du bare kontakte en fra ledelsen.