• Home
  • /1. Sct. Georgs Gilde

1. Sct. Georgs Gilde

1. Gilde blev stiftet den 8. februar 1935 som det første gilde i Fredericia og er derfor modergilde for 2. Gilde og 3. Gilde.

De 3 gilder i Fredericia har et nært samarbejde via Fællesrådet, som bl.a. er ansvarlig for gildernes fælles medlemsblad ”Broen” samt forskellige fællesarrangementer.

I 1. Gilde er vi ca. 25 gildebrødre (medlemmer), og vi er et blandet gilde med både mænd og kvinder. Når man optages i gildet, starter man som svend og kan fortsætte som væbner og slutte med at blive ridder.

Vores ledelse består af:
Gildemester (formand) Ilsa Lux Andersen
Havepladsvej 21
7000 Fredericia
2970 1385 / nielsa@andersen.mail.dk

Gildekansler (sekretær) Peter Kümmel-Nielsen
Plantagevej 53, Snoghøj
7000 Fredericia
2031 2054 / peterkn@post8.tele.dk

Gildeskatmester (kasserer) Jens Pogager Jensen
Godthåbsvej 16
7000 Fredericia
2942 1866 / jenspogager@jensen.mail.dk

Vi holder gildehal (medlemsmøde) ca. 4 gange om året i Trinitatis Sognegård. I sommerperioden er der ofte et par udendørs arrangementer i form af en ø-tur (i 2017 besøgte vi Strynø og i 2019 Lyø), et teaterbesøg/sommerspil (i 2019 Frøbjerg Festspil) samt en udendørs friluftsgildehal (medlemsmøde) sammen med Middelfartgildet, og det foregår i Middelfartgildets hytte, ”Kridthuset”, ved Føns. Derudover kan der i løbet af året blive arrangeret virksomhedsbesøg, foredrag, underholdning o.lign.

Det primære samvær foregår i grupper, som sammensættes for 2 år ad gangen. Vi har i 1. Gilde 3 grupper, Grupperne mødes ca. 1 gang om måneden på skift hos de enkelte gruppemedlemmer. Grupperne har på skift ansvaret for at arrangere gildehaller (medlemsmøder) samt arrangementer for hele gildet.

For at skaffe penge til gildets donationer uddeler vi flyers, deltager som hjælpere til større sportsarrangementer (f.eks. Fredericia City Triatlon) o.lign. De penge, vi på den måde tjener, bruger vi så til donationer til f.eks. spejdere, spejdergrupper, spejderhytter, humanitære formål/foreninger, udadvendte aktiviteter for at synliggøre gildet, gildeaktiviteter og kulturelle formål. Og så kårer vi hvert år en Årets Spejderleder.

Hvert 2. år afholder vi en weekendtur (i 2017 gik turen til Spejdercenter Tydal i Sydslesvig og i 2019 besøgte vi Egernførde og igen Spejdercenter Tydal i Sydslesvig). Disse ture foregår under afslappede former, hvor det er muligt at deltage med hele sin familie – ægtefælle, kæreste, børn, børnebørn m.fl. De år, hvor der ikke er weekendtur, har vi i stedet en sommerudflugt.

Sammen med de 2 andre gilder deltagere vi i humanitært arbejde – både direkte eller i form af økonomisk støtte. I øjeblikket er vi involveret i aktiviteter for demente og deres pårørende, vi deltager i Kræftens Bekæmpelses Stafet For Livet.
Sammen med Trinitatis Kirke arrangerer vi hvert år omkring november/december uddeling af Fredslyset. Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder.

Som det fremgår, er vi meget aktive, og vi synes selv, vi er uformelle med et godt kammeratskab, og så hygger vi os og har det sjovt sammen.

Hvis du – efter at have læst ovennævnte – synes, det kunne være noget for dig at blive gildebror (medlem), så er du velkommen til at kontakte en fra ledelsen.

Læs BROEN nr. 549 oktober 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. oktober 2022 ……. Tidligere udgaver findes som altid under arkiv ….... Læs BROEN nr. 549 oktober 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. oktober 2022 ……. Tidligere udgaver findes som altid under arkiv ….... Læs BROEN nr. 549 oktober 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. oktober 2022 ……. Tidligere udgaver findes som altid under arkiv ….... Læs BROEN nr. 549 oktober 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. oktober 2022 ……. Tidligere udgaver findes som altid under arkiv …....