• Home
  • /Fællesrådet

Fællesrådet

De 3 gilder i Fredericia har et nært samarbejde via Fællesrådet, som består af de 3 Gildemestre og en sekretær. Fællesrådet er bl.a. ansvarlig for gildernes fælles medlemsblad ”Broen” (udkommer 10 gange årligt), det humanitære udvalgs arbejde med de demente, spejdersamarbejdet, hjemmesiden samt forskellige fællesarrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs BROEN nr. 546 juni-juli 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. juli 2022 ……. Tidligere udgaver findes under arkiv ….... Læs BROEN nr. 546 juni-juli 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. juli 2022 ……. Tidligere udgaver findes under arkiv ….... Læs BROEN nr. 546 juni-juli 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. juli 2022 ……. Tidligere udgaver findes under arkiv ….... Læs BROEN nr. 546 juni-juli 2022 ………. deadline for næste nr. er 22. juli 2022 ……. Tidligere udgaver findes under arkiv …....